nazwa cena wys./szer. pojemnik foto uwagi
Abies koreana ‚SILBERLOCKE’60-70C25foto
Carpinus betulus ‚FASTIGIATA’ (grab pospolity)12250C25foto
Malus ‚ROYALTY’ (jabłoń)15foto
Prunus x eminens ‚UMBRACULIFERA’ (wiśnia osobliwa)foto